Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2011

fuckingliethemars
5523 7797 500
fuckingliethemars
Sponsored post
soup-sponsored
fuckingliethemars
fuckingliethemars
fuckingliethemars
fuckingliethemars
8236 2ea7

|| HELP : HELL

fuckingliethemars
fuckingliethemars
fuckingliethemars
Miłość. Najchętniej wykreśliłabym ten wyraz ze słownika. Co za brak precyzji.
fuckingliethemars

Zasady seksu

I zasada seksu
Jeśli ciało A działa na ciało B, to wówczas powstaje ciało C. A jeżeli ciało C jest w pobliżu działających ciał A i B, to te ciała przestają na siebie działać…
II zasada seksu 
Ciało puszczone raz puszcza się cały czas.
III zasada seksu 
Ciało rzucone na łoże traci na oporze, a rzucone na dywanik traci bieliznę i stanik.
IV zasada seksu 
Powyżej kolan napięcie rośnie, a opór maleje.
V zasada seksu 
Ciało w ciemności traci na oporności.
VI zasada seksu 
Ciało zanurzone w ciało, tyle będzie pchało, ile będzie stało.
VII zasada seksu
Im ciemniej tym przyjemniej.

fuckingliethemars
Mam problem, często bywam wesoła, ale nie pamiętam już kiedy ostatnio byłam szczęśliwa.
fuckingliethemars
Nocą myśli mają nieprzyjemny zwyczaj zrywania się ze smyczy.
— Stephen King
fuckingliethemars
fuckingliethemars
fuckingliethemars
- Umawiasz się z nim, prawda?
- Nie umawiam, pierdolimy się okazjonalnie.
— SKINS UK
fuckingliethemars
1072 b260
Reposted byladylovewerqqEvowemyanaj
fuckingliethemars
1042 8adc
fuckingliethemars
0921 2294
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...